Chefstöd

Psykologiskt chefstöd

Chefsrollen kan vara komplicerad och vi kan alla behöva stöd och någon att bolla med.


Att få coaching av en psykolog i chefsskapet innebär att man kan få stöd och utbildning i mellanmänskliga processer och få insikt i hur vårt beteende och vår hjärna fungerar och kan ta sig uttryck på arbetsplatsen.

För dig?

Chefstöd är för dig som vill utvecklas i ditt ledarskap och hitta nya sätt att hantera både ditt chefsskap och hur du ska förhålla dig till ditt yrkesliv. Du får lära dig nya metoder för stresshantering och får lära dig om hur vi människor fungerar och agerar i grupp.

Min erfarenhet

Som psykolog är jag utbildad i socialpsykologi och organisationspsykologi vilket ger mig en gedigen kunskap kring ämnen såsom kommunikationsmodeller, konflikthantering, fysisk och psykisk ohälsa. Utöver psykologutbildningen har jag även utbildning i coaching modeller, handledning för professionella och organisationsutvecklingsmodeller såsom appreciative inquiry och Wheelans grupputvecklingsmodell.


Innan jag blev psykolog har jag jobbat med ledarskapsutveckling och ledarskapsutbildningar och innan dess jobbade jag med projektledning och som kommunikationschef för en kommunikationsbyrå i Bryssel. 


På min privata terapimottagning har jag hjälpt en rad chefer att förhålla sig till sina arbetssituation och andra anställda och att jobba med stress och andra utmaningar som chefskapet innebär.  Jag har även gjort konsultuppdrag åt företagshälsovården relaterat till ledarskap och stress.