För mig är psykoterapi ett samarbete. Du är experten på dig själv och jag kan bidra med expertis kring hur vi människor fungerar.Tillsammans utforskar vi hur du kan hitta ett sätt att ta dig an framtida vandringar.

Att prata med en professionellt utbildad psykolog kan hjälpa dig att få nya perspektiv på olika situationer i ditt liv och hjälpa dig hitta nya sätt att hantera saker. Det spelar ingen roll om det handlar om relationsproblem, problem med ensamhet, arbetslöshet, livsstress, oro eller depression


Innan sessionen

Viktigt att tänka på inför ett första möte är att du känner dig bekväm med den du träffar.


Olika psykologer och psykoterapeuter fokuserar på olika metoder. Forskning har visat att vilken metod en psykolog använder inte spelar särskilt stor roll utan att det viktigaste är att psykologen känner sig bekväm med metoden. Jag är utbildad i en rad olika terapimetoder och brukar anpassa dem till personen jag träffar. Jag har utbildning i Kognitiv beteendeterapi, Compassionfokuserad terapi, Schematerapi, Gestaltterapi, Lösningsfokuserad korttidsterapi och emotionsfokuserad parterapi.


Alla sessioner följer Psykologförbundets regler för etik och sekretess och mitt arbete står under Socialstyrelsen översyn.


Terapi

Första sessionen

I en första session diskuterar vi de utmaningar du ser i ditt liv just nu. Första mötet är också en chans för oss båda att lära känna varandra och se om vi kan jobba tillsammans. Terapi handlar mycket om god personkemi. Vi diskuterar hur ett samarbete skulle se ut och gör en grov plan för hur vi ska arbeta med det du tagit upp.


I varje session brukar jag fråga vad som är viktigast för dig just nu och utifrån det sätter vi agendan. I slutet av sessionen utvärderar vi om sättet vi arbetat på var hjälpsamt för dig. Ibland ger jag hemläxor eller bokförslag. Tanken med dessa är att de ska hålla arbetet vid liv mellan sessioner och hjälpa arbetet framåt.


Terapi online

Onlineterapi är terapi där vi inte ses fysiskt utan träffas via Zoom eller liknande. I övrigt ser en terapisession väldigt mycket ut som en traditionell session. Att tänka på när man går i terapi via nätet är att det ställer lite högre krav på eget arbete och förmåga att hålla arbetsprocessen igång.