Parterapi


Även i de mest kärleksfulla parrelationerna kan det ibland bli problem och missförstånd. I parterapi undersöker vi på en neutral plats vad det är som hänt och hur ni bättre kan nå fram till varandra. Jag arbetar utifrån beprövad forskning kring parterapi och är utbildad i emotionsfokuserad parterapi. Särskilt fokus i den typen av terapi är hur vi kan jobba för att båda parter ska känna att de blir mötta känslomässigt.

Fokus på känslor

Jag jobbar utifrån emotionsfokuserad parterapi och Compassionfokuserad terapi.


Emotionellt fokuserad terapi utvecklades av  den brittisk-kanadensiska psykologen och psykoterapeuten Sue Johnson. I sin teori kombinerar hon ett experientiellt synsätt med anknytningsteori och systemisk familjeterapi 


Behandlingen är inriktad på att hjälpa personer med relationella problem att hitta ett bättre sätt att möta varandra i deras känslor. Därför fokuserar man på de känslor som väcks i relationerna mellan makar och familjemedlemmar.Flera faser

Terapin går i flera olika steg:


 1. Grundning/stabilisering
  Terapeuten söker skapa en lugn och trygg samtalsmiljö och samtalssituation. Samtalen kretsar bland annat kring klientens, klienternas, parets, svårigheter att relatera till andra människor och till varandra (i parterapi). Vi lär oss även kring hur hjärnan fungerar och hur den kan ställa till det i parrelationen.
 2. Formulering
  Kartläggning av relationella mönster och relationell inlärning som kan utgöra hinder för känslomässiga band.
 3. Förändring
  Att börja ändra på parets relationella band genom förståelse och att utveckla nya strategier för att möta varandra. Klienten (klienterna) tränas i nya sätt att förhålla sig till andra, får ökad självkännedom beträffande sina känsloreaktioner och kan börja ändra sitt sätt att vara och reagera i medvetandet om de anknytningsbehov som de dittills inte kunnat tillfredsställa.
 4. Integration
  som består i en konsolidering (eng: consolidation) av de nya sätten att uppleva, reagera och relatera diskuteras och bearbetas så att de känns alltmer naturliga i samspelet mellan parterna och med andra människor.