CMT grupp


Hösten 2024 startar jag upp en ny grupp i Compassionate mind training. Det är en grupp där vi utforska hur vi kan bli mer medkännande med oss själva och andra och hur vi kan tackla problem såsom skam och självkritik. Vi ses 12 ggr varannan vecka under hösten. 


Gruppen är öppen för alla som är intresserade av självutveckling och att bli mer medkännande. 


Pris: 550kr/session

Endast 8 platser finns tillgängliga

Vad är CMT?

Compassionate Mind Training  är ett program för mental träning där vi få utveckla och öva upp vår förmåga till medkänsla med oss själva och andra. CMT hjälper oss att förstå och förhålla oss till vår knepiga hjärna och känslor. Vi lär oss utveckla förmågor att använda vår kropp och vårt medvetande för hitta bättre balans och jämvikt i våra liv när vi möter svårigheter. 


Kursen är upplagd på 12 sessioner där varje session har ett specifikt tema. Till kursen finns även en kursbok med reflektionsövningar och tillhörande ljudövningar. Kursen används redan med goda resultat inom primärvård och psykiatri och ingår just nu i en forskningsstudie vid Lunds Universitet.

Kursen

Session 1. Introduktion till gruppen och vår knepiga hjärna och hur vi utvecklats evolutionärt.


Session 2. Våra tre emotionsreglerande system och hur det påverkar både kropp och hjärna.


Session 3. Vad är Compassion? Och vad är det inte? 


Session 4. Känslor och olika känslomässiga jag


Session 5. Vår historia; hur hamnade jag här och vad har jag lärt mig från min utvecklingshistoria?


Session 6: Vad är skam och hur funkar det?


Session 7: Utforska självkritik och hur den fungerar


Session 8: Utveckla Compassion och medkänsla som redskap


Session 9: Möta svåra känslor med medkänsla


Session 10: Möta skam och självkritik med medkänsla


Session 11: Möta mig själv när jag kämpar med medkänsla.


Session 12: Avslut och “vägen till compassion”

Öva & reflektera


Sessionerna innehåller mycket utrymme att praktiskt öva och reflektera. När vi tränar upp vår förmåga till medkänsla använder vi oss av mindfulness, andningsövningar, visualiseringstekniker och att tydliggöra en medkännande avsikt och handlingar.


Vi kommer jobba med hemuppgifter, korta filmer som demonstrerar olika saker och ljudfiler där man kan få öva sig vidare på egen hand. Detta är för att få jobba mellan gångerna men också för att testa på olika sätt att utveckla en sida av oss som kan möta både oss själva och andra med mod, styrka och visdom.