Om Compassionfokuserad terapi

Compassionfokuserad terapi (CFT) inriktas på det som blockerar oss från att leva vårt liv till fullo. Forskning har visat att vi ofta har en ganska god idé om vad vi behöver göra för att lösa våra problem eller ta oss an svårigheter men att vi av olika anledningar kan vara "blockerade" i att jobba i den riktningen. Det kan t.ex. vara självkritik, känslor vi undviker eller överväldigande skam som gör att vi inte kan förverkliga oss själva.

Compassion innebär att närma sig det som är svårt och jobbigt i livet utan att rygga tillbaka. Det innebär också att ha en uppriktig önskan och vilja att hjälpa sig själv och andra med det som är svårt. I terapi ligger fokus på att arbeta med eventuella blockeringar för självmedkänsla, medkänsla för andra eller att ta emot medkänsla. Vi utforskar olika sätt att öka ditt välmående och förmåga till medkänsla. Vi jobbar med att ta fram strategier som ska vara hjälpsamma för dig även utanför terapirummet.


Förenklat kan man säga att det handlar om att skapa en förmåga att ta hand om sig själv istället för att hamna i mönster av självkritik eller undvikande av det som är jobbigt. Att göra detta kräver att vi övar upp en del olika färdigheter som t.ex. styrka, mod, visdom, omsorg och värme.


Livet är svårt och bjuder oss på många motgångar. Compassion används i terapin som ett sätt att möta dessa svårigheter istället för att undvika dem.

 

Vill du jobba med Compassionfokuserad terapi?

Om du som professionell behandlare är intresserad av att lära dig mer om Compassionfokuserad terapi så driver jag tillsammans med leg. psykolog Linda Wiik utbildningar i CFTinstitutets regi. Vi erbjuder ett omfattande kursutbud kring Compassion, CFT och självkritik & skam. Du kan läsa mer om vad vi erbjuder på vår gemensamma hemsida:

www.cftinstitutet.se